اخبار

زنجیره شادی

زنجیره شادی

در زنجیره شادی برای کمک به فرشته های زمینی دست به دست هم دهیم
حسین بنی فخر ۵ ساله. بیماری: CP (فلج مغزی) “به رویاهایش بال پرواز دهیم…”

www.zanjirehshadi.com
Telegram: http://telegram.me/zanjirehshadi
Instagram: http://instagram.com/zanjirehshadi
Facebook: https://facebook.com/zanjirehshadi
Twitter: https://twitter.com/zanjirehshadi
Aparat: http://aparat.com/zanjirehshadi

زنجیره شادی

کتاب دوم آذر

کتاب دوم آذر

هیچ قولی نمی دهم اصلا نمیدانم! اما تلاشم را شروع کردم…برای چاپ یک کتاب شاید دو سال بعد ، پنج سال و یا شاید هفت سال.نه بیشتر از هفت سال نه…کتابی که در ویترین کتاب فروشی ها باشد از نامه هایم ، حرف هایم و دلتنگی هایم… دوم آذر شاید دو سال، پنج سال یا شاید هفت سال …. دوم آذر مجموعه شعری خواهد شد در ۱۲۶ قطعه …

12