هدیه

هدیه

هدیهReviewed by امید هادی on Dec 9Rating: 5.0هدیه

از این سالها بگذریم
از نشدن ها بگذریم
یک روز از این سالها را
حس کنم می شود
حس کنم من همسایه ی دیوار به دیوار
حس کنم تو دختر شال پوش پاییز سرد
حس کنم خیابانی برای یک نگاه
تا رو در رو از کنار هم رد شویم.
خیال فقط خیال …
یک روز از این سالها را
فکر کنم هنوز بیست ساله ام
هنوز طعم تنهایی را نفهمیدم
بعد در این احساس
تمام پولهایم را جمع کنم
شاخه ای گل سرخ
از گلفروش سر کوچه
نامه ای از دل تازه عاشق شده
همراه ترسی از شرم
برایت هدیه کنم
——-
هدیه
امید هادی ،آذر ماه ۹۶