سال: ۱۳۹۴

آرزی لار

آرزی لار

قره بولود لار کی گلر
یل لر اسیب
چیچک لرین لچک لرین داغیدار
گاه دان یاغار
گاه گورولدار
گوز یاشیم اوخشور یاغیشا
تبریز اولوپ اورگیم
گوزلریم اولوپ دی هاوا
لچک لر اوخشور آرزی لارا
امیدهادی … پاییزین سون گونلری ،۱۳۹۴

عادت

عادت

در نبودم
به نبودت عادت می کنم
چراغ این خانه را خاموش می کنم
تا رفتنم را کسی نبیند
دیوار ها ، گلدان شمعدانی ، ساعت دیواری
و صندلی خسته از تنهایی
در نبودم
به نبودت عادت می کنم
تو نیستی یا من ؟ نمی فهمم ، نمی دانم
فقط این را میدانم
چشمهایم چشمهایت را پیدا نمی کند
امید هادی ۱۳۹۴/۷/۳۰

12