نوشته ها

نوشته ها:

سالنامه دوم آذر-آذر ماه۱۳۹۳

موجود در سایت : بله/به دو صورت PDF و HTML

موجود در کتابخانه های اینترنتی:موجود نیست/بزودی

توضیح : دوم آذر مجموعه ای است که هر ساله در دوم آذر به همراه نسخه سالهای قبل و نسخه جدید منتشر میشود.

مشاهده در سایت HTML

لینک دریافت PDF

 دوم آذر 1393

سالنامه دوم آذر-آذر ماه۱۳۹۲

موجود در سایت : بله/به دو صورت PDF و HTML

موجود در کتابخانه های اینترنتی:موجود نیست/بزودی

توضیح : دوم آذر مجموعه ای است که هر ساله در دوم آذر به همراه نسخه سالهای قبل و نسخه جدید منتشر میشود.

مشاهده در سایت HTML

لینک دریافت PDF

 دوم آذر 92

سالنامه دوم آذر-آذر ماه ۱۳۹۱-شماره۱

موجود در سایت : بله/به دو صورت PDF و HTML

موجود در کتابخانه های اینترنتی:موجود نیست/بزودی

توضیح : دوم آذر مجموعه ای است که هر ساله در دوم آذر به همراه نسخه سالهای قبل و نسخه جدید منتشر میشود.

مشاهده در سایت HTML

لینک دریافت PDF

دوم آذر

داستان علیرضا

موجود در سایت : بله

موجود در کتابخانه های اینترنتی:موجود است.

توضیح : داستان علیرضا یک داستان در مورد دو نوجوان هست که نوعی تلفیق برای کودکان و بزرگسالان در متن آن مشاهده میشود.و داستان های

ابتدایی مخصوص دوره سنین نوجوان و دو داستان پایانی برای سنین بالای ۱۵ سال مناسب است(به علت تغییر روحیات شاد داستان به درام)

لینک دریافت فایل PDF

داستان علیرضا

بن بست دلتنگی

موجود در سایت : بله

موجود در کتابخانه های اینترنتی:یک نسخه موجود در سایت شعرنو

توضیح:بن بست دلتنگی مجموعه ای از قطعات ادبی است که از یک خستگی و دوری سخن می گوید .یک دوری بی پایان از عشق گم شده.

لینک دریافت فایل PDF

بن بست دلتنگی

دفتر دوستی

موجود در سایت : خیر

موجود در کتابخانه های اینترنتی:خیر

توضیح : این دفتر اولین دفتر قطعات امید هادی است که متاسفانه نسخه ی دیجیتال موجود نیست.

 دفتر دوستی